Baidu AutoDriving CTF 2022

Team Cacti (Feng Wei, Qiqing Huang, Junzhe Li, Xixian Yang) advised by Dr. Zhao and Dr. Hu placed 13th in Baidu AutoDriving CTF 2022.

bctf2022
Team Cacti (Feng Wei, Qiqing Huang, Junzhe Li, Xixian Yang) advised by Dr. Zhao and Dr. Hu placed 13th in Baidu AutoDriving CTF 2022.